Konsertlokaler

Akonserter søker lokaler i Vestfold til konserter for kammermusikk

KammerkonsertLokalene kan være noe gammelt og ærverdig eller noe helt nytt og moderne. For eksempel en gård, et hotell, et galleri, et museum, en restaurant eller noe annet. Det kan også være lokaler som kanskje ikke umiddelbart egner seg, men som trenger en liten oppgradering først.

Det må være plass til ca 100 publikummere og med brukbar akustikk.

Stedet kan være privat eller offentlig eid, men det viktigste er kanskje at eierne har interesse og engasjement for kulturvirksomhet.

Påskjønnelse til gode forslag

Alle forslag sendes til post@akonserter.no. Dersom forslaget skulle føre til at lokalet blir tatt i bruk til konserter vil det vanke en hyggelig påskjønnelse til forslagsstilleren.